facebook tracking

Att identifiera kommande rekryteringsbehov

Att försöka se in i framtiden och förstå vad som kommer att ske på arbetsplatser framöver är inte lätt. Vem hade till exempel kunnat ana att världen skulle drabbas av en pandemi som skulle påverka arbetssituationen för både arbetsgivare och arbetstagare under lång tid framöver?

Precis före pandemin, i början av 2020, släpptes en studie av Region Stockholm i vilken man såg ett ökat rekryteringsbehov inom flera olika branscher. Men istället för att blomstra fick rekryteringsbranschen ta stora smällar i kölvattnet av pandemin, och dess påverkan på den globala ekonomin.  

Under första halvåret av 2020, blev det tvärt emot vad som tidigare förutspåtts, en dalande efterfrågan av både rekryterings- och interimstjänster. Även fastighetsbranschen var en av de branscher som drabbades hårt under förra året.

Redan innan pandemin arbetade vi aktivt för att möta kundernas behov och kandidaternas önskan genom att analysera marknaden samt ligga i framkant med det digitala arbetssättet som nu fått en allt mer betydande roll i vår verksamhet. Fokus har ändrats och vi spenderar mer och mer tid på att kommunicera via digitala plattformar.

I takt med att vi har vant oss och anpassat oss efter rådande situation har rekryteringsbehoven börjat återvända. Under tredje kvartalet 2020 började det hända saker i fastighetsbranschen och under början av 2021 har även interimsförfrågningarna åter ökat. Sakta men säkert har behoven hos arbetsgivarna normaliserats och trenden är en ökad efterfrågan av våra tjänster.

Vi arbetar ständigt med att möta kundens behov och värderar relationen med både kund och kandidat högt. I början av 2021 märkte vi av en större efterfrågan, men ett mindre utbud av kandidater. Detta tillsammans med en osäker marknad till följderna av Covid har gjort att vi ständigt arbetar för att motivera och söka efter de mest lämpade kandidaterna.

Hur det blir framöver återstår att se, men du kan lita på att vi ständigt spanar på hur kommande rekryteringsbehov kommer att se ut, och gör vårt yttersta för att hjälpa människor att växa och företag att utvecklas.

Aktuella rekryteringar

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor