facebook tracking

Så ser Boardtalks rekryteringsprocess ut

Boardtalk-rekryteringsprocess.pngEn genomarbetad rekryteringsprocess lägger grunden för en lyckad rekrytering. På Boardtalk har vi med närmre 20 års erfarenhet i ryggen hittat en process som är både trygg, effektiv och anpassningsbar till våra olika kunders behov.

En rekryteringsprocess kan ta både mycket tid och energi – och det är lätt att underskatta arbetet som krävs för att hitta rätt kandidat. Har rekryteringsprocessen inte gjorts ordentligt från grunden kan det bli väldigt kostsamt när du inser att det är fel person som fått jobbet. 

För oss på Boardtalk är det av största vikt att vi hittar rätt kandidat för jobbet direkt. Detta gör vi genom att vi sätter oss in i ditt företags behov och anpassar vår process därefter. Vi arbetar noggrant, lyhört och engagerat genom hela rekryteringsprocessen. Låt oss berätta hur.

Startmöte
Rekryteringsprocessen startar med att vi lär känna verksamheten och tillsammans identifierar tjänsten, sätter mål och arbetar fram en kravprofil. Vi går även igenom annonseringsstrategi och tidplan.   

Annonsering
Vi påbörjar annonsering i valda mediekanaler, alternativt en konfidentiell sökprocess.

Sökprocess
Nu görs en kartläggning av kandidater där vi selekterar både brett och smalt – ett viktigt moment för kommande rekryteringsprocess. 

Intervju av kandidater
De första kandidatintervjuerna inleds hos Boardtalks konsult. 

Shortlist
Boardtalk presenterar runt 4–5 utvalda kandidater som matchar den framtagna kravprofilen.

Intervju hos uppdragsgivare 
Utvalda kandidater blir kallade till en första intervju hos dig som kund. 

Personlighets- och färdighetstester
De kandidater som anses kvalificerade får genomföra personlighets- och färdighetstester via CUT-E (personlighet, numerisk, verbal och logik). 

Utvärdering av tester 
Boardtalk håller en fördjupad intervju med kandidaterna och följer upp testresultaten.

Andra intervju hos uppdragsgivare 
Vid behov finns möjlighet till en mer kvalitativ intervju. Den utgår från vad vi kunde utläsa av den första intervjun samt testresultaten. 

Referenser
Boardtalk kontaktar minst två referenser och kontrollerar examensbevis. Vi gör även en fördjupad bakgrundskontroll vid överenskommelse och behov. 

Slutförhandling
Boardtalk ger råd kring löneanspråk och levererar beslutsunderlag till dig som kund inför anställning. 

Avtackning av kandidater
Rekryteringsprocessen avslutas alltid med att de intervjuade kandidaterna tackas av personligen via telefon och övriga kandidater får återkoppling via mail. 

Uppföljning
Efter sex månader genomför Boardtalks konsult en avstämning med klient och kandidat. Vad kan vi göra bättre nästa gång? Är du i behov av att rekrytera eller bara nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa dig? Kontakta Ola Everhed så berättar han mer.

Aktuella rekryteringar

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor