facebook tracking
Affärschef/vVD till SBF

Affärschef/vVD till SBF

Spännande och sällsynt tillfälle för dig som vill axla en nyckelroll inom Svenska Bostadsfonden, SBF. SBF söker en etablerad och driven Affärschef/vVD med ansvar för bolagets tre viktiga affärsområden som innehåller analys & transaktion, institutionsmarknad samt privatmarknad. Du är en naturlig ledare och har förmågan att samarbeta med direktrapporterande Transaktionschef, Privatmarknadschef och ansvarig för institutionella kunder.

Med ett genuint intresse för fastigheter, kapitalmarknad, affärer och ledarskap blir du tillsammans med ditt team ansvarig för bolagets kapitalresning och att identifiera och genomföra intressanta fastighetsaffärer.

Om tjänsten
Som Affärschef/vVD på SBF är man, tillsammans med teamet om 8 medarbetare, varav tre direktrapporterande chefer, övergripande ansvarig för kapitalresning till respektive fond genom att aktivt bearbeta kommande investorer som privatpersoner, företag och institutionella kunder och erbjuda ett intressant investeringsalternativ i hyresfastigheter på den svenska marknaden. Du identifierar nya investeringsmöjligheter avseende förvärv genom kontakter med kommuner, regioner och privata fastighetsägare och driver transaktionen från idé till övertagande för bolagets räkning. Ditt huvudsakliga fokus blir att genom ett operativt, modernt och affärsmässigt ledarskap aktivt bygga upp affärsvolymen i form av förvaltat kapital samt vidareutveckla och föra dialogen med investerare. Du blir även en viktig del av ledningsgruppen där du tillsammans med VD, CFO och Fastighetschef engageras i strategiska och företagsövergripande frågor kring affärspolicy, mål, riktlinjer etc.

Exempel på arbetsuppgifter 

 • Övergripande ansvarig för kapitalresning till bolagets fonder genom att utveckla och fördjupa relationer med investerare, fastighetsägare och andra samarbetspartners
 • Övergripande ansvarig att tillsammans med Transaktionschefen ta fram ekonomiska kalkyler och analyser samt underlag för styrelse- och investeringsbeslut
 • Genomföra finansiella och strategiska analyser inför nya uppdrag och kundrelationer samt ansvara för sourcing och genomförande av förvärv och transaktioner
 • Delta i och stämma av rapportering till kvartalsrapporter och årsbokslut
 • Ansvarig för due diligence och upphandling av konsulter
 • Uppföljning av garantier och åtaganden från genomförda affärer, tvister etc.
 • Förklara realiserade och orealiserade vinster/förluster i samband med kvartalsrapportering
 • Aktivt driva utvecklingen av processer, metoder, samt strategier och handlingsplaner för att förbättra verksamhetens sourcing- och transaktionsfunktion
 • Arbeta nära förvaltningen i implementering av nya förvärv 
 • Arbeta nära ekonomiavdelningen för att tillsammans säkerställa en optimal finansiering för berörda fastigheter

Lämplig profil

 • Civilingenjörsexamen eller annan relevant utbildning med inriktning fastighetsekonomi och/eller finansiell ekonomi
 • Erfarenhet av kapitalresning
 • Minst 10 års kvalificerad transaktionserfarenhet inom fastigheter
 • Mycket goda ledarskapserfarenheter och tidigare personalansvar
 • Ett gediget upparbetat nätverk i fastighetsbranschen
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som engelska

För att lyckas i denna roll är du en namnkunnig, målinriktad, entreprenöriell och relationsskapande person som har ett genuint engagemang i fastigheter och att skapa mervärde för investerare. Du har ett relevant nätverk som du vårdar och underhåller och du håller dig uppdaterad om olika branschspecifika frågor. Därtill känner du till den politiska arenan inom kommuner och regioner och trivs i en roll där du ytterst representerar SBF i olika sammanhang och bygger varumärke. Du har ett modernt ledarskap och du utmanas av vara med och vidareutveckla processer och arbetssätt framåt. Det är meriterande om du har arbetat med bostadsfastigheter och är van vid en fondmiljö där man rapporterar till Finansinspektionen.

Din ansökan
Vill du bli en del av SBF och sätta din prägel i bolagets ledning som Affärschef? Välkommen att söka tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Ola Everhed (070-790 01 06) e-mail ola.everhed@boardtalk.se alternativt Frida Carlsson (070-790 29 30) på Boardtalk. Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Välkommen!

SBF i korthet
Svenska Bostadsfonden, SBF, erbjuder ett direkt delägande i svenska hyresfastigheter. Verksamheten startade 2003 och idag har SBF cirka 3,5 miljarder kronor under förvaltning. Detta motsvarar drygt 3.000 lägenheter fördelat på 17 orter runt om i Sverige. SBF:s ambition är att erbjuda privatpersoner, företag och institutionella kunder ett intressant investeringsalternativ. Genom att investera i SBF:s fonder kan man på ett enkelt sätt skapa en investeringsportfölj som har en låg korrelation till andra marknader, exempelvis aktiemarknaden, men som ändå ger en god och trygg avkastning. SBF har idag två aktiva fonder med totalt cirka 100 underliggande fastighetsbolag.

SBF har skapat ett engagerat serviceteam tillsammans med våra samarbetspartners. För att ha nära kontakt med våra hyresgäster har vi en egen kundtjänst som dagligen och i tät dialog med alla i serviceteamet handhar serviceanmälningar, önskemål om standardförbättringar och frågor som rör våra hyresgästers hem. Våra uthyrare och förvaltare arbetar tillsammans med vår skötselentreprenör för att ge våra hyresgäster ett tryggt, hållbart och trivsamt boende. Den aktiva värdeskapande förvaltningen är en viktig byggsten till att fortsätta skapa en mycket god riskjusterad avkastning för våra investerare – något vi gjort i snart 20 år.

Läs mer om oss på www.sbffonder.se.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60 Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor