facebook tracking
Hållbarhetschef till Sagax

Hållbarhetschef till Sagax

Tillfälle för dig som vill arbeta i ett börsnoterat fastighetsbolag och utforma bolagets hållbarhetsagenda samt utveckla det långsiktiga hållbarhetsarbetet.

Om tjänsten
Sagax vill förstärka sitt team med en erfaren och entreprenöriell Hållbarhetschef. Det är en nyinrättad tjänst vilket skapar förutsättningar att från grunden utveckla ett ramverk för det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Målsättningen är att säkerställa att Sagax håller en hög nivå och uppfyller investerares och andra intressegruppers förväntningar ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Som Hållbarhetschef är du ansvarig för Sagax hållbarhetsstrategi och för projektledning av hållbarhetsarbetet. Med stöd av ledande befattningshavare kommer du att definiera ambitioner och målsättningar för hållbarhetsarbetet på kort och medellång sikt för att säkerställa att de långsiktiga hållbarhetsmålen uppfylls.  

Arbetet som Hållbarhetschef på Sagax innebär interna avdelningsövergripande samarbeten med kontoren i Stockholm, Helsingfors, Paris, Rotterdam och Barcelona samt externa kontakter med rådgivare, konsulter och andra motparter. Du rapporterar till Sagax finanschef och placering är på bolagets kontor i centrala Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Utveckla och ansvara för Sagax hållbarhetsstrategi inom E, S och G
  • Utveckla policyer, handlingsplaner och mål med avseende på hållbarhet
  • Definiera affärsmässiga hållbarhetsprojekt och investeringar
  • Projektledning och ansvar för hållbarhetsrelaterade projekt  
  • Utveckla och implementera interna processer och rutiner för genomförande och uppföljning av handlingsplaner och hållbarhetsmål
  • Samla in, bearbeta, följa upp och rapportera hållbarhetsdata
  • Utveckla strategier som sammankopplar utvalda mål med affärsmöjligheter/avkastning
  • Säkerställa att bolaget uppfyller externa krav och förväntningar kopplat till hållbarhet
  • Ansvara för Sagax hållbarhetsrapport enligt GRI och ÅRL och förbättra kommunikationen inom hållbarhet för att säkerställa investerares och andra intressegruppers behov

Dina kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning och dokumenterad erfarenhet från strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete inom tidigare befattningar. Du är en erfaren projektledare som är van att driva projekt internt och externt. Sannolikt har du en befattning på ett bolag med ett väldokumenterat hållbarhetsarbete, som konsult inom hållbarhet alternativt på revisionsbyrå eller inom bank/finans med en hållbarhetsinriktning. Du har en hög förståelse för gällande ramverk samt erfarenhet av att driva transformationsprocesser. Tidigare erfarenhet från fastighetsbolag är en fördel men inte ett krav.

Som Hållbarhetschef på Sagax är det viktigt att du är affärsmässig, strukturerad och målinriktad. Du har god kommunikationsförmåga. Det innebär att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du är bekväm med att arbeta självständigt med stöd av ledningen och lokala team på olika europeiska marknader i syfte att uppfylla de gemensamma målen. Du är intresserad av att ta ansvar för och utveckla hållbarhetsarbetet i ett växande fastighetsbolag som verkar i en paneuropeisk miljö.

Du är initiativrik och inspirerande, prestigelös, sätter stort värde i att skapa högkvalitativa resultat samt uppskattar att arbeta nära ledningen. På Sagax får du möjlighet att utforma hållbarhetsarbetet från grunden och därmed bidra till den långsiktiga utvecklingen av bolaget.

Din ansökan
Vi som samarbetar med Sagax i denna rekrytering är Boardtalk. Vi ser fram emot din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Har du frågor om tjänsten kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Ola Everhed, e-mail: ola.everhed@boardtalk.se på Boardtalk.

Om AB Sagax
Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax direktägda fastighetsinnehav uppgår till 3 500 000 kvadratmeter fördelat på cirka 700 fastigheter. Sagax bedriver en paneuropeisk verksamhet och har kontor i Sverige, Finland, Frankrike, Nederländerna och Spanien. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har 80 anställda. Sagax är noterat på Nasdaq Stockholm och börsvärdet uppgår till cirka 65 miljarder kronor.

Besök gärna www.sagax.se. Välkommen med din ansökan!

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60 Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor