facebook tracking
Kreditriskanalytiker till Marginalen Bank

Kreditriskanalytiker till Marginalen Bank

Marginalen Bank har drygt 350 anställda i Sverige och har närmare 200 000 kunder. Vår affärsidé är att skapa tid och möjligheter för människor och företag att utvecklas genom att vi förenklar deras ekonomiska vardag. Det gör vi genom att lyssna på våra kunder och erbjuda okomplicerade och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn, omfattas av insättningsgarantin och är ISO-certifierade. Marginalen Bank ägs av Marginalen AB. Våra rötter går tillbaka till 1979 och vi har sedan Marginalen bildades i början på 90-talet växt av egen kraft. I samband med att Marginalen förvärvade Citibanks svenska konsumentbank 2010 bildades Marginalen Bank. För mer information om företaget se http://www.marginalen.se/

Tjänsten 

Som Riskanalytiker ingår du i riskkontrollfunktionen (fem personer) och rapporterar till CRO. Din tjänst är placerad på det nya huvudkontoret i Stockholms innerstad. Personen som vi söker kommer att ha ansvar för att Marginalens Bank kredit-, marknads- och likviditetsrisk blir identifierad, övervakad, kontrollerad och analyserad på ett adekvat sätt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Analysera Marginalen Banks kredit-, marknads- och likviditetsrisker och följa upp att dessa risker hanteras av 1:a försvarslinjens funktioner.
  • Validera och analysera beräknade kapitalbehov avseende kredit-, marknads- och likviditetsrisk mot riskdata.
  • Analys av Marginalens stora exponeringar.
  • Utvärdera utförda stresstester, statiska och dynamiska, och stressade scenarier avseende kredit-, marknads- och likviditetsrisk.
  • Upprätta konsekvensanalyser av förväntade och stressade antaganden i relevanta godkännande processer.
  • Utveckla och underhålla riskkontrolls modell för analys av stresstester.
  • Delta i övriga arbetsuppgifter inom funktionen för Riskkontroll.

Passande bakgrund

För att lyckas i rollen är du troligtvis civilekonom eller civilingenjör med minst 3 års erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter inom den finansiella sektorn; gärna inom kreditgivning och kreditrisker och/eller marknads- och likviditetsrisker. Du är analytiskt lagd, van att arbeta självständigt och är trygg i hantering av datamängder (MS Excel, SQL, DW) samt har ett pedagogiskt sätt att presentera analysresultatet. Du har det driv som krävs för att förstå olika affärsmodeller samt kan kommunicera med ansvariga i linjeorganisationen.

Din ansökan

Vill du bli en del av Marginalen Bank? Välkommen att visa intresse via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvarig rekryterings- konsult Mats Holmberg på Boardtalk AB (072-8532313) e-mail mats.holmberg@boardtalk.se eller Malin Sager (073-690 36 05). Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor