facebook tracking
Projektutvecklare till Magnolia Bostad Göteborg

Projektutvecklare till Magnolia Bostad Göteborg

Magnolia Bostad söker drivna och erfarna projektutvecklare till sitt kontor i centrala Göteborg. Du erbjuds möjligheten att få verka och utvecklas i en kreativ arbetsmiljö med ambitiösa kollegor i ett växande bolag.

Om tjänsten

I rollen som projektutvecklare är du en viktig del av Magnolia Bostads projektverksamhet från tidig idé till färdigt projekt. Du ansvarar för att tillsammans med affärsutveckling utveckla, driva och färdigställa projekt med främst bostäder i form av hyresrätter med viss andel bostadstadsrätter. Projekten kan även inkludera samhällsfastigheter och hotell. Du arbetar i enlighet med uppsatta mål och riktlinjer med företagets övergripande strategi och policy. Resor i tjänsten förekommer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Medverka i tidigt skede vid förvärv, markanvisningar och due diligence.
 • Utveckling av produkten och säkerställa projektets ställda krav och mål.
 • Tillsammans med affärsutveckling upprätta tidiga projektkalkyler, fastställa projektbudgetar, projektmål och projektorganisation samt medverka i försäljningsprocessen.
 • Arbeta enligt bolagets Projektprocess.
 • Styrning och uppföljning av projektbudget och projektmål.
 • Upphandla och koordinera jurister, arkitekter och tekniska konsulter.
 • Sammankalla och driva interna och externa projektmöten.
 • Driva detaljplan
 • Förhandla och teckna exploateringsavtal
 • Genomföra lantmäteriförrättningar
 • Förbereda och genomföra investeringskommitté under programfas
 • Förhandling och upphandling av entreprenad inklusive upprättande av entreprenadkontrakt
 • Sammankalla och driva kontraktpartsmöten med kunder och entreprenörer.
 • Företräda byggherren – kontrollera och säkerställa att entreprenadavtal och alla myndighetskrav efterlevs och uppfylls.
 • Framtagande av bygglovshandlingar och sökande av bygglov.
 • Delta i projekteringsmöten.
 • Styrning och uppföljning av entreprenader
 • Följa entreprenaden till godkänd slutbesiktning och överlämning till eftermarknad.
 • Ansökan/hantering investeringsstöd
 • Hyresförhandling/uthyrningsfrågor (gäller ej operatörer för vård, hotell skola etc)
 • Samarbeta med övriga avdelningar i organisationen.
 • Medverka i bolagets utvecklings- och kvalitetsarbete.
 • Aktivt arbeta för ett gott samarbete med entreprenörer, konsulter, kommuner och kunder.

Kompetenskrav

 • Vi ser att du som söker är Civilingenjör, Byggnadsingenjör eller har annan relevant utbildning
 • 3-8 års erfarenhet från liknande roll

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen ser vi att du som person är driven med hög ambitionsnivå, att du är lösningsorienterad samt att du arbetar strukturerat och målinriktat. Vidare har du ett ekonomiskt och affärsmässigt tänk samt har lätt att skapa relationer då tjänsten kräver ett gott samarbete såväl inom bolaget som med externa parter i form av entreprenörer, konsulter, kommuner och kunder. Vi lägger stor vikt vid att du är en teamorienterad person som bidrar till ett positivt arbetsklimat.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan för tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av Johan Magnusson (072-248 65 31) e-mail, johan.magnusson@boardtalk.se eller av Emelie Blomkvist (070 790 88 36) e-mail, emelie.blomkvist@boardtalk.se. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Varför Magnolia Bostad

Magnolia Bostad grundades 2009 och är en av Sveriges största Samhällsutvecklare. Våra fem regionkontor med 130 medarbetare driver projekt från Ystad i Söder till Skellefteå i Norr, från Göteborg i Väst till Visby i Öst. Vi utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Med drygt 25 000 byggrätter i portföljen och årlig produktionsstart på 3000 boenden, samhällsfastigheter samt hotell styrs arbetet av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Göteborg

411 03 Gothenburg Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor