facebook tracking
Group Leader Middle Office Transaction till Carnegie Investment Bank

Group Leader Middle Office Transaction till Carnegie Investment Bank

Carnegie Investment Bank förenar kapital och investeringsmöjligheter för att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling för privatpersoner, företag, institutioner, kapitalmarknad och samhället i stort. Carnegie Investment Bank är marknadsledande inom Investment Banking, Securities och Private Banking.

Middle Office har fokus på rutin- och regelefterlevnad och är en del av Carnegie Investment Bank ”first line of defence” som arbetar med kontroll och uppföljning av Bankens verksamhet inom de olika affärsområdena. Avdelningen består idag av 15 medarbetare och har en central roll i att synliggöra rutinefterlevnad och stödja linjeverksamheten i dess process- och rutinarbete. Middle Office fungerar även som projektresurs i projekt relaterade till regelverksförändringar och nya tjänster samt produkter inom Banken.

Som medarbetare inom Middle Office kommer du att arbeta brett mot olika kontaktytor i banken då gruppen bland annat stödjer, kontrollerar och följer upp verksamheten inom Securities, Private Banking, Investment Banking och Operations. Gruppen har även ett nära samarbete med bankens Risk- och Complianceavdelning.

Gruppen är uppdelad på två verksamhetsområden där en del av gruppen fokuserar på bankens portföljförvaltning och den andra delen fokuserar på bankens värdepappersaffär och vissa gruppfunktioner.

Tillsammans med Carnegie Investment Bank söker vi en Group Leader till den del av Middle Office som arbetar med support till bankens kapitalmarknadstransaktioner och finansiella rådgivning.

Arbetsuppgifter:

  • Ansvara för att gruppen har ändamålsenliga rutiner och manualer för att säkerställa att verksamhet bedrivs effektivt och i enlighet med gällande styrdokument och regelverk
  • Coacha och utveckla gruppens medarbetare samt bidra till att skapa och bibehålla ett öppet klimat och engagemang
  • Bidra samt skapa förutsättningar för en miljö som stimulerar till samarbete, nytänkande och ständiga förbättringar
  • Planera och driva utvecklings- och förändringsprojekt, både på eget och andras initiativ
  • Delta i gruppens operativa arbete samt planera arbetet rörande Middle Office uppdrag och avgränsningen gentemot andra funktioner
  • Delta i det löpande arbetat med att kontrollera transaktionsflödet
  • Viss regulatorisk kontroll som marknadsövervakning samt transaktionsmonitorering
  • Personalansvar för fyra medarbetare

Din profil
Vi söker dig som har en akademisk utbildning samt fem till tio års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har erfarenhet av arbete med regelverk kopplade till värdepapper och kapitalförvaltning samt från att utveckla och förbättra arbetssätt och processer. Det är meriterande om du har erfarenhet från tidigare tjänster som ledare eller van vid att leda projekt.

Vidare har du en god förståelse för hela transaktionsflödet i en bank eller värdepappersbolag och de finansiella instrument som ett värdepappersbolag hanterar. Du har erfarenhet av att driva förändringsarbete och ser det som en naturlig del av arbetet att aktivt utveckla och förbättra arbetssätt och metoder tillsammans med teamet.

Som ledare och person är du engagerad, strukturerad och utvecklingsintresserad. Du är van vid att arbeta brett och har känsla för detaljer samtidigt som du har ett helhetstänk, både gällande ditt eget och teamets arbete. Du är analytisk, driven och tycker om att arbeta i projekt. Du trivs i en snabb och föränderlig miljö och har lätt för att kommunicera samt samarbeta över team och avdelningsgränser.

Att arbeta på Carnegie Investment Bank
Som en del av Carnegie Investment Bank erbjuds du ett utvecklande och omväxlande arbete, i en miljö präglad av engagerade och kompetenta medarbetare. Här får du möjligheten att arbeta med de bästa och mest erfarna experterna och specialisterna inom sina respektive områden.

Hos Carnegie Investment Bank får du möjligheten till stort ansvarstagande och att genom egna insatser kunna påverka resultat. Du får också en konkurrenskraftig tjänstepension, möjlighet att teckna en förmånlig privatvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och tillgång till utbildningar för din personliga utveckling.

Din ansökan
Välkommen med din ansökan för tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Mats Holmberg, tel.072-853 23 13 eller Amanda Konradsdal, tel.070-292 49 59 alternativt mail amanda.konradsdal@boardtalk.se. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60 Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor