facebook tracking
CFO till Artmax

CFO till Artmax

Vill du arbeta som CFO hos Artmax (www.artmaxproperty.com)? Ett växande fastighetsbolag med lång investeringshorisont som erbjuder en unik möjlighet att arbeta och utvecklas långsiktigt – att vara en del i att skapa framtidens fastighetsbolag.

Artmax AB är ett privatägt fastighetsbolag verksamt inom kommersiella fastigheter i Europa. Vårt fastighetsbestånd uppgår idag till ca 4 miljarder kronor och är lokaliserat i Sverige, Norge, Tyskland och UK. Artmax AB är en del av Artmax Group – ett investmentbolag med olika verksamhetsgrenar inom fastighet och finans. Huvudkontoret för den europeiska fastighetsverksamheten är lokaliserat till Stockholm där vi i dag är 4 anställda. Gruppen har även kontor i London och Hong Kong.

Om tjänsten
Arbetet sker i nära samarbete med andra enheter inom bolaget och gruppen och du rapporterar till bolagets VD. Ekonomifunktionen är outsourcad till externa parter i de länder där verksamheten bedrivs men styrs av CFO som är placerad på bolagets moderna kontor i centrala Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • I nära samarbete med bolagets VD och Asset Manager vara ansvarig för ekonomiska frågor avseende bolagets drift, styrning och affärsplanering
 • Ansvara för uppföljning av investeringar och rapportering till ägare och banker.
 • Från ett finansiellt- och redovisningsperspektiv, vara ansvarig vid förvärv/försäljningar av fastigheter samt affärsstöd, vilket innebär ett nära samarbete med kollegor, banker och jurister
 • Ansvara för arbetet med budget- och prognosprocess, nyckeltalsrapportering, intern styrning och kontroll
 • Tillsammans med externa redovisningsbyråer i de olika länderna ansvara för kvartalsrapportering, koncernkonsolidering och koncernbokslut
 • Besörja att årsredovisningar för bolag i koncernen är upprättade samt att revision utförs effektivt och korrekt
 • Säkerställa att formalia i form av bolagsstämmor, styrelsematerial och styrelseprotokoll etc. genomförs/upprättas
 • Vara ansvarig kontakt för externa intressenter såsom myndigheter, banker, revisorer och advokater i de länder där verksamheten bedrivs
 • Omvärldsbevakning med fokus på frågor kring skatt, moms och redovisning
 • Löpande utveckling av modeller för rapportering och styrning

Kvalifikationer och önskad kompetens

 • Du har universitetsexamen med inriktning mot redovisning, finansiering, eller motsvarande med minst tio års relevant erfarenhet inom redovisning och finans
 • Dokumenterade ledaregenskaper i arbetsledande ställning inom redovisning, ekonomi och finans
 • Internationell erfarenhet är meriterande
 • Du är driven, utåtriktad med hög integritet samt har en förmåga att leverera konkreta resultat
 • Flexibel och förmåga att samarbeta samt har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.
 • Erfarenhet från olika affärs- och bokföringssystem
 • Utmärkta kunskaper i MS Office, speciellt Excel

Din ansökan
Vill du bli en del av Artmax AB? Välkommen att visa intresse via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av Mats Holmberg på Boardtalk AB, tel. 072-853 23 13 eller mail mats.holmberg@boardtalk.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60 Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor