facebook tracking
Finansanalytiker till Humlegården

Finansanalytiker till Humlegården

Är du en analytisk och kommunikativ person med hög personlig drivkraft och starkt engagemang kring finansfrågor? Är du redo för nästa utmaning? Humlegården söker nu en Finansanalytiker.

Rollen

Humlegårdens finansavdelning ansvarar för hantering av bolagets
finansiella transaktioner och risker. Finansavdelningen har också
till uppgift att förvalta befintlig låneskuld, ombesörja nyupplåning
vid förvärv och investeringar, säkerställa en effektiv likviditets- och
valutahantering samt begränsa de finansiella riskerna. Finansavdelningen
har också en nära kontakt med banker, investerare
och kreditvärderingsinstitut. Humlegården lägger stort fokus på
hållbarhet och har bland annat som målsättning att all finansiering
ska vara grön senast 2021.
I tjänsten som Finansanalytiker kommer en central del i arbetet
vara att stötta andra delar i organisationen för att förbättra den
finansiella kunskapen så att rätt beslut kan tas. Portföljanalys av
skuld-, fastighets- och kundportfölj är därför en viktig uppgift.
Rollen kommer även stödja Finanschef, VD samt Affärsutveckling
med utredningar, analyser och beräkningar inom finansområdet
samt sammanställa finansiell information till årsredovisning och
delårsrapporter.
I tjänsten ingår det även att ansvara för avstämning och analys av
finansiella poster och risker. Du kommer ansvara för att regelbundet
sammanställa finansrapporter till ledning och styrelse samt
prognostisera verksamhetens kassaflöde, likviditet, räntor och
valutor. Du kommer även att förbereda och slutföra samt presentera
rapporter till verksamheten gällande finansiell uppföljning och
affärsplanering.
Du rapporterar till Finanschefen.


Bakgrund och personliga egenskaper
Du har en Civilekonomexamen eller motsvarande med en stor vilja
att lära. Du ska ha god förståelse för det ekonomiska flödet, för
balansräkning samt att du har god insikt i en controllers funktion
på ett bolag. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i Officepaketet
och då med fokus på Excel. Du ska ha goda kunskaper i
engelska, både i tal och skrift.
Dina personliga egenskaper är att du är analytisk och strukturerad.
Du tycker om att ta till dig och analysera ny information. Du har
en hög personlig drivkraft med starkt engagemang kring finansfrågor.
Då du kommer arbeta med frågor som kräver att många
personer är involverade ser vi att du även är kommunikativ, pedagogisk
samt har god samarbetsförmåga och är van att presentera
och driva grupper med olika kompetenser.


Din ansökan
Låter detta som en beskrivning av dig är du välkommen med din
ansökan via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvariga
rekryteringskonsulter Malin Sager, tel. 073-690 36 05,
malin.sager@boardtalk.se eller Mats Holmberg, tel. 072-853 23
13, mats.holmberg@boardtalk.se. Urval och intervjuer sker
löpande, varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
 

Om Humlegården
Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj.
Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och
utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 88 anställda och äger 54 fastigheter till ett värde om 26,6 miljarder kronor
(30 juni 2019). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv
fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter.
För mer information, besök www.humlegarden.se

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor