facebook tracking
Business Controller till Marginalen Bank

Business Controller till Marginalen Bank

Ta chansen att bli en viktig spelare i en prestigelös organisation!

Är du en driven och analytisk person med ett genuint intresse av affären och en förmåga att se relationen mellan affärsaktiviteter och finansiellt utfall? Motiveras du av att arbeta i en modern verksamhet som digitaliserar och automatiserar processer? Hos Marginalen bank erbjuds du möjligheten att få verka och utvecklas i en kreativ arbetsmiljö med ambitiösa kollegor i ett dynamiskt bolag!

 

Som Business Controller på Marginalen Bank initierar, verkställer och upprätthåller du koncerngemensamma principer, uppföljningar och rapporteringsformat samt tidplaner. Du tillhandahåller en bred och kvalificerad kunskap inom såväl affärsuppföljning och analys samt därtill relaterade frågor och kopplingar till legal redovisning, koncernens resultat- och balansräkning. Du förväntas aktivt arbeta med att förbättra och utveckla, skapa en helhetsbild och förstå avvikelser i verksamheten.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Aktivt arbeta med att samordna den operativa och legala budget- och prognosprocessen utifrån givna tidsplaner och koncernprincipen  
  • Medverka i månadsrapportering med utfall och analys och kommentarer (tillsammans med respektive budget/prognosansvarig)
  • Driva prognosarbete enligt koncerngemensamma principer
  • Skapa, analysera och upprätthålla sitt ansvarsområdes (inom produktområdena Låna,    Spara och Betala) gemensamma nyckeltal, från ett operationellt såväl som legalt perspektiv
  • Upprätta produktkalkyler
  •  Aktivt initiera, driva och införa förbättringsprojekt
  •   Skapa beslutsunderlag för ledningen i strategiska frågeställningar/investeringar

 

Din profil 

Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och minst 5 års erfarenhet från både affärsanalys – alltså Business Controller relaterade roller samt även en god förståelse för redovisning för att säkerställa koppling mellan operationellt resultat och den legala redovisningen. God förståelse för balansräkningen. Bakgrund från bank och finans är meriterande.

Som person är du en handlingskraftig person och tar stort eget ansvar för ditt arbete. Rollen innebär att du har god strukturell förmåga samt erfarenhet av att skapa och driva processer samt få ihop många olika delar. Goda kunskaper i Excel är ett krav.

Utöver detta står du bakom våra värderingar 

Professionell - Du behandlar andra med respekt. Du är även proaktiv och driver igenom fattade beslut.

Målinriktad - Du har ett högt driv och löser uppgifter på ett effektivt sätt. Du levererar i tid och med förväntad kvalitet.

Modern - Du tänker nytt och utanför ramarna. Du tar aktiv del i samhällsutvecklingen inom olika områden. Du vågar drömma och utmana för att möta kundernas framtida behov. 

 

Vad Marginalen Bank erbjuder dig…

Du kommer vara en viktig spelare i en prestigelös organisation där du får vara med och påverka processer och rutiner. Vi tänker nytt och utanför ramarna, arbetar proaktivt och driver igenom fattade beslut. Vi ser till varje individ, dess unika förutsättningar och behov. Vi har en arbetsplats där medarbetarna känner stolthet, arbetsglädje och delaktighet. Vi erbjuder utveckling och flexibilitet för alla våra medarbetare.

 

Om verksamheten

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation, och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort, försäkring och pension. Marginalen Bank är ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Dotterbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB, är certifierat enligt ISO 9001:2015 och samtliga inlåningskonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor