facebook tracking
Projektchef till K2As dotterbolag Grännäs Trähus

Projektchef till K2As dotterbolag Grännäs Trähus

Projektchef till Grännäs Trähus  

För rätt person erbjuder Grännäs Trähus nyckelpositionen som Projektchef!

Grännäs Trähus är en av Sveriges ledande tillverkare av miljösmarta bostäder, byggda med trä som huvudsakligt råmaterial. Vi förvaltar stolta husbyggnadstraditioner med mer är 80 år gamla rötter. Grännäs Trähus är huvudleverantör av lägenheter till K2A – ett snabbt växande fastighetsbolag med bostäder och projekt på flera orter i Sverige.

Grännäs Trähus bygger trähus i två egna fabriker i orterna Valdemarsvik och Gävle. Fabrikerna tillverkar husmoduler med en hög färdigställningsgrad som sedan fraktas med lastbil till byggarbetsplatsen där de monteras ihop och färdigställs.

Ett projekt börjar med att Grännäs Trähus får en beställning baserade på arkitektritningar som har ett bygglov. Grännäs Trähus projekterar fram bygghandlingar tillsammans med våra samarbetspartners. Projektchefen bistår i detta skede med att beräkna kostnader för produktionen på byggplats så att Grännas Trähus kan lämna priser till beställaren. Projektchefen är ansvarig för organisationen på byggplatsen som ska slutföra projektet som leds av en platschef. Det är många olika entreprenörer som ska upphandlas och samordnas. Fabrikerna producerar ett större flerfamiljshus på en till två månader beroende på storlek. Färdigställningen på byggplats tar mellan 6–10 månader vilket innebär att du som projektchef kommer leda flera platschefer och ha flera projekt igång samtidigt som ligger i olika faser. 

Projektchefens arbetsuppgifter:

 • Huvudansvarig för uppförandet av våra nybyggnadsprojekt. 
 • Genomförande av projekt från start till mål inom bestämda tids-, kvalitets- och kostnadsramar. 
 • Som projektchef är du med redan vid projekteringen för att bestämma vad som ska utföras i fabrikerna samt vad som ska utföras på arbetsplatserna.
 • Övergripande ansvarig för att ta fram priser och budget för det arbete som ska ske på arbetsplatserna samt ekonomi och uppföljningsansvar att se till att kostnaderna faller inom den satta budgeten.
 • Kontaktperson mot våra beställare, vilket i praktiken innebär att hantera ÄTA och att med hjälp av en projekteringssamordnare ta fram granskningsunderlag så att de kan godkännas av beställaren. 
 • Delaktighet i planeringen tillsammans Grännäs Trähus fabriksproduktion, projektörer och beställarorganisationen. 
 • Upphandling av entreprenörer och material som behövs i projekten på byggarbetsplatserna. 
 • Personalansvar för 4–8 platschefer och entreprenadingenjörer vilket bl.a. innefattar både löne- och medarbetarsamtal.
 • Regelbundna resor till byggarbetsplatserna för möten och uppföljning.
Vem är du?
 • Civilingenjörsutbildning, högskoleingenjörsutbildning eller motsvarande i kombination med en flerårig erfarenhet av byggprojekt, gärna från roller som platschef eller projektchef/arbetschef. 
 • Person som trivs i en roll med helhetsansvar för samordning av projekt och personal. 
 • Goda kunskaper inom produktionsplanering, kalkyler, ekonomisk uppföljning tillika olika produktionsmetoder. 
 • Van vid ekonomiskt ansvar samt mycket goda kunskaper inom entreprenadjuridik.  
 • Strukturerat arbetssätt, drivande, kvalitetsmedveten samt en duktig kommunikatör då rollen har många olika kontaktytor. 
 • Som person är du noggrann och trivs att arbeta i projektform och van vid att ha god framförhållning

Detta är en fast heltidstjänst med placering på K2As kontor på Nybrogatan i Stockholm eller om så önskas på fabriken i Valdermarsvik.

Din ansökan:
Välkommen med din ansökan för tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av Henrik Nyberg (tel. 070-790 05 29 eller henrik.nyberg@boardtalk.se) på Boardtalk AB. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60 Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor