Projektcontroller till Areim

Projektcontroller till Areim

Areim är en nordisk fastighetsägare och fondförvaltare. Bolaget förvaltar fonder för några av världens största institutionella investerare. Det har Areim gjort med stor framgång i över 15 år. Framgång för bolaget betyder att leverera en god avkastning till våra investerare på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Areim vill helt enkelt lämna efter sig något som de tycker är rätt och bra. Något som bolaget, investerare och staden kan vara stolta över. Idag arbetar ca 50 personer hos Areim i moderna lokaler i Stockholms innerstad.

Rollen
Areims fortsatta tillväxt med fler fonder och fler geografiska marknader gör att Areim behöver komplettera sin controllergrupp med en Projektcontroller som har fokus på bostadsutvecklingsprojekt samt uppföljning av fastigheter och projekt i det övriga beståndet. 

I gruppen ingår fem Fondcontrollers med uppgift att leda, övervaka, samordna och analysera fondernas ekonomiska och finansiella aspekter.  Arbetet sker i samverkan med övriga i gruppen och organisationen. Rollen rapporterar till Finance Manager. 

Ansvarsområden
Fonderna har investerat i bostadsutvecklingsprojekt i Hammarby Sjöstad och Kista. Projekten bedrivs tillsammans med ett större entreprenadföretag i samägda företag. Andelen av rollen som kommer upptas av dessa projekt varierar över tid. Resterande tid kommer Projektcontrollern att driva och utveckla arbetet med uppföljning av fastigheter och projekt i det övriga fastighetsbeståndet, med fokus på Sverige.

Huvuduppgifter

 • Budget/prognoser – projekt och resultat
 • Uppföljning – projekt och resultat
 • Likviditetsprognoser/styrning/uppföljning
 • Finansieringsadministration
 • Moms- och skattefrågor
 • Försäkringsfrågor
 • Interna bolags- och fastighetsöverlåtelser
 • Bolagsadministration/dokumentation
 • Årsredovisningar, inkomstdeklarationer och fastighetsdeklarationer
 • Kontakt gentemot redovisningsbyrå
 • Stötta styrelse, projektledare, Areims ansvariga och andra i ekonomiska frågor
 • Medverka i interna projekt för att utveckla ekonomiprocesser och deltagande i olika typer av företagsövergripande projekt.

 Projekten har flera delprojekt och omstruktureringar vad gäller bolags- och fastighetsägande vartefter som projekten fortskrider. Detta medför även höga krav på hanteringen av skatt och moms. Bostadsutvecklingsprojekten är en egen del inom fondförvaltningen med sina egna utmaningar vilket gör att det behövs en självständighet och ett driv, och därmed en viss erfarenhet.

Profil
Areim söker dig som är civilekonom eller motsvarande och har god erfarenhet av redovisning från bygg och/eller fastighetsområdet.  Det är många intressenter med olika perspektiv som du ska arbeta tillsammans med vilket innebär att du bör vara samordnande, tillmötesgående, stöttande men samtidigt bestämd, förtroendeingivande och med hög integritet.

Din ansökan
Vill du bli en del av Areim? Välkommen att visa intresse via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Mats Holmberg på Boardtalk AB (072-8532313) mats.holmberg@boardtalk.se och Amanda Konradsdal. Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor