Skattecontroller till Humlegården Fastigheter

Skattecontroller till Humlegården Fastigheter

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Bolaget ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Humlegården har 87 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 34,5 miljarder kronor (31 december 2019). På Humlegården strävar man efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar bolaget genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. 

Tjänsten

Som Skattecontroller är du en del av ett ekonomiteam på sex personer. Du kommer att vara koncernens expert och rådgivare inom skatteredovisningsfrågor och kommer att ha regelbunden kontakt med stora delar av organisationen. Du är placerad i det moderna kontoret vid Engelbrektsplan och rapporterar till ekonomichefen. Du deltar även i projekt inom ekonomiområdet samt eftersträvar ständig förbättring av rutiner och processer för att göra organisationen mer effektiv.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Samordna och vara Humlegårdens interna expert kring samtliga typer av skattefrågor och -rutiner avseende inkomstskatt, projektstängningar, , fastighetsskatt, mervärdesskatt.
  • Ansvara för de skattemässiga aspekterna (inkomstskatt, mervärdesskatt och stämpelskatt) vid fastighets- och bolagstransaktioner och vid fastighetsutvecklingsprojekt 
  • Genomföra fastighetstaxeringar 
  • Hålla internutbildning inom moms, inkomstskatt och fastighetstaxering 
  • Ansvara för och dokumentera de internkontrollprocesser som är kopplade till skatteområdet 
  • Ansvara för korrekt redovisningsmässig hantering av koncernens skatt enligt IFRS
  • Leder arbetet med Klassificering av projektstängningar tillsammans med ekonomi och projektledare
  • Räntebidragsbegränsningar
  • Projektanalyser och andra utredningar

 

Personliga egenskaper

Humlegården söker dig som är civilekonom eller motsvarande och har minst tre års erfarenhet av skatt inom fastighetsområdet, kanske arbetar du idag inom revision eller på ett fastighetsbolag. Vi tror att du har goda kunskaper i MS Office och gärna erfarenhet av Visma. För att bli framgångsrik i rollen är det viktigt att du är drivande, självgående och trivs med ett stort eget ansvar och har ett strukturerat arbetssätt. Du har en utvecklad social förmåga som främjar teamarbetet samt en kommunikativ fallenhet för att hantera många interna kontakter.

Din ansökan

Ta chansen att arbeta på ett framgångsrikt bolag i fastighetssektorn! Välkommen med din ansökan för tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av rekryteringskonsult Mats Holmberg, tel. 072-8532313 eller Kristin Biles 070-7900893. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor