Finanscontroller till SSM

Finanscontroller till SSM

Bli en del av en unik bostadsutvecklare!

SSM är en ledande bostadsutvecklare verksam i Stockholmsregionen. Visionen är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt. 

Bolaget särskiljer sig genom att utveckla bostäder för en specifik målgrupp – morgondagens urbaniter – och ambitionen är att utveckla de mest populära bostäderna i urbana områden. Därför utvecklar SSM prisvärda bostäder för hushåll med en till två personer, med hög funktionalitet per kvadratmeter, precis utanför city, nära kommunala transporter.

Bolaget bildades 1993 och noterades på Nasdaq Stockholm den 6 april 2017. Idag är SSM totalt cirka 40 anställda, bolaget hanterar ett hundratal hel- och delägda bolag, fyra joint ventures och cirka 4 500 byggrätter i projektportföljen.

Om tjänsten

Som Finanscontroller kommer du ta stort ansvar inom koncernens interna och externa finansiella rapportering, compliance med ingångna avtal samt prognostisering och budgetering. I tjänsten rapporter du direkt till CFO.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Förbereda och uppdatera interna rapporter, till exempel likviditetsprognos, resultatprognos, finansrapport, branschanalys
  • Vara delaktig i framtagande av externrapportering till finansmarknad och samarbetspartners
  • Säkerställa kontroll och rapportering av finansiella risker
  • Framställa finansieringsförfrågningar till banker och övriga externa finansiärer
  • Administrera framtagande av OH-budget
  • Budgetera och likviditetsprognosticera fastighetsbolag och underkoncerner
  • Utföra fastighets-/projektvärderingar och IRR-beräkningar för projekt
  • Övervaka compliance med ingångna avtal i samband med finansieringar
  • Agera stöd till övriga funktioner inom SSM i finansiella frågor/beräkningar, till exempel vid förvärv av projekt
  • Utföra övriga ad hoc uppgifter inom ekonomiavdelningen samt kontinuerligt bidra till att utveckla verktyg och system

Profil

Ditt främsta arbetsverktyg är Excel och du behöver vara en avancerad användare av programmet. Vi tror att du har cirka fem års arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen och/eller inom corporate finance/transaktioner. Du har erfarenhet av att arbeta i ett flertal affärssystem samt Microsoft Office, främst MS Teams MS Word och PowerPoint. 

Att arbeta hos SSM innebär att vara delaktig i ett lag som är i ständig utveckling. Bolagets målmedvetna satsning på att vara en ledande bostadsutvecklare i Stockholm leder dagligen till nya utmaningar. Energi, engagemang, glädje, innovation och inspiration är ledord i bolagets företagskultur

Ta chansen att söka dig till en ledande bostadsutvecklare. Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Kristin Biles, kristin.biles@boardtalk.se (070-7900893) eller Mats Holmberg, mats.holmberg@boardtalk.se

Eller känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor