facebook tracking
Investment Analyst till Slättö

Investment Analyst till Slättö

Tillfälle för dig som vill arbeta och utvecklas i en snabbrörlig miljö. Du kommer att ingå i ett mindre investeringsteam samt erbjudas möjligheten att ta del av alla aspekter i investeringsprocessen från sourcing till analys, strukturering och genomförande.

Om tjänsten

Slättö letar nu efter två Investment Analysts som kommer att ingå i investeringsteamet. Teamet arbetar med att identifiera opportunistiska möjligheter och värdeskapande investeringar i fastigheter med betydande potential i nordiska tillväxtregioner. Positionen innefattar att analysera och utvärdera fastighetsinvesteringar (både ur ett operativt och finansiellt perspektiv) samt att förbereda material till presentationer för både internt och externt bruk. Du kommer att arbeta nära en fondförvaltare samt involveras i alla typer av fastighetsinvesteringar och transaktioner. Du är baserad på Grev Turegatan i centrala Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Finansiell modellering av investeringsmöjligheter.
 • Bistå vid framtagande av beslutsmaterial till investeringskommitté.
 • Bistå vid framtagande av kvartalsrapporter till fonderna.
 • Framtagande av underlag och analyser inför arbete med bolagets strategiska affärsplaner och förvärvs- och försäljningsstrategi på lång och kort sikt, vilket omfattar såväl enskilda fastigheter som delområden.
 • Säkerställa DD-processer inför fastighetsförvärv och försäljningar.
 • Arbete med finansieringsavtal under förhandling etc.
 • Löpande upprätthålla kontakt med andra fastighetsägare, rådgivare och andra aktörer i marknaden.

Lämplig bakgrund och passande profil

I denna rekrytering söker vi dig som är nyexaminerad från universitetet och därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi söker en social person med hög energi och mycket god samarbetsförmåga. Du är en driven och självgående person som triggas av att arbeta mot skarpa deadlines och leverera med hög kvalitet samt inspireras av att delta och bidra till ett professionellt team.

 • Universitetsutbildning med inriktning finans, ekonomi, fastighet eller motsvarande från Kungliga Tekniska Högskolan eller Handelshögskolan, eller motsvarande universitet i annat land.
 • Hög kompetens i MS Powerpoint och Excel.
 • Förmåga att arbeta bra under korta tidsfrister.
 • Solid förståelse för redovisning och finansiell rapportering.
 • Hög kommunikationsförmåga på engelska och svenska, både skriftligt och muntligt.
 • Professionell attityd, hög arbetsetik och energinivå.

Din Ansökan

Välkommen att söka tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av Kristin Biles tel. 070-790 08 93 (kbiles@boardtalk.se) Intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Om Slättö

Slättö Förvaltning AB (”Slättö”) är en snabbväxande nordisk förvaltare av alternativa tillgångar. Slättö har cirka 7 miljarder kronor i förvaltat kapital fördelat på fyra fastighetsfonder, varav två är fullinvesterade bostadsfonder och två är aktiva fonder med breda investeringsmandat, Slättö Core+ och Slättö Value Add I.

Sedan 2013 har Slättö förvärvat, utvecklat och förvaltat fastigheter inom bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter (industri och logistik) med ett samlat underliggande marknadsvärde om cirka 15 miljarder kronor. Kunskap och handlingskraft, kombinerat med vårt starka nätverk och nära samarbete med kommuner, fastighetsägare, projektutvecklare, hyresgäster och myndigheter, möjliggör att vi kan identifiera möjligheter och utveckla våra fastigheter på ett sätt som skapar hållbara värden för alla intressenter.

En stark position inom transaktioner off-market kombinerat med projektutveckling har lagt grunden för vår starka och stabila avkastning som för avslutade fonder genererat en årlig genomsnittlig avkastning på investerat kapital om +20% sedan 2013.

Vi är ett ungt men erfaret team som är engagerade och dedikerade att utmana en traditionell bransch. Slättö befinner sig på en tillväxtresa och aspirerar mot att bli en ledande nordisk förvaltare av alternativa tillgångar. Vi uppnår vår vision genom att investera i och utveckla hållbara tillgångar som, över tid, genererar marknadsledande riskjusterad avkastning. 

Slättö har sedan 2016 tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt Lag om Förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och lyder under Finansinspektionens tillsyn.

Vänligen, läs mer på www.slatto.se

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60 Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor