Investeringschef till Stenvalvet

Investeringschef till Stenvalvet

Stenvalvet befinner sig på en spännande utvecklingsresa och söker nu en erfaren och driven Investeringschef med ansvar för alla stora investeringar, såväl transaktioner som utvecklingsprojekt. Med stort engagemang, affärsdriv och strategisk höjd får du en nyckelroll på bolaget och blir tillsammans med ditt team ansvarig för att identifiera intressanta affärer samt att genomföra dessa, hela vägen från idé till färdigställande. 

Om tjänsten

Genom kontakter med kommuner, regioner, myndigheter och andra privata kundgrupper identifiera du affärsmöjligheter både avseende förvärv/transaktioner och projektutveckling. Under investeringsteamet ligger också ansvaret för storkundsbearbetning och uthyrning av större projekt.

Ditt initiala fokus blir att bygga upp investeringsenheten både vad gäller affärsvolym, organisation, struktur och processer. Personalansvar över teamets 7 medarbetare och i rollen ingår att utveckla arbetssätt och att komplettera avdelningen med de resurser som saknas. I denna roll blir du även en viktig del av ledningsgruppen där du engageras i strategiska och företagsövergripande frågor kring affärspolicy, mål,  riktlinjer etc.

Exempel på arbetsuppgifter under din ledning

 • Utreda och analysera projektmöjligheter samt fastställa dess idé, vision, koncept och affär
 • Ta fram ekonomiska kalkyler och analyser samt underlag för styrelse- och investeringsbeslut
 • Ansvara för detaljplanarbete och förhandla erforderliga avtal, såsom exempelvis exploatering-, plan-, hyresavtal, entreprenadavtal
 • Ansvara för att projekt fortlöper enligt tid, ekonomi, idé och vision
 • Kontinuerligt ha avstämningar med affärsråd gällande potentiella affärer
 • Markanskaffning, markanvisningstävlingar, förädling av mark i befintligt bestånd
 • Förvärv och avyttring av såväl förvaltningsfastigheter som projektfastigheter
 • Kundbearbetning

Lämplig profil

 • Civilingenjörsexamen eller annan relevant utbildning med inriktning fastighetsekonomi och/eller finansiell ekonomi
 • + 10 års kvalificerad affärsutvecklings-, projektutvecklings och transaktionserfarenhet inom fastigheter
 • Tidigare erfarenhet av personalansvar
 • Ett gediget upparbetat nätverk
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som engelska

För att lyckas i denna roll är du en erfaren, målinriktad, kreativ och ödmjuk person i kombination med ett stort driv och affärsmannasinne. Du är bra på att nätverka och har ett befintligt nätverk som du vårdar och underhåller och du är mån om att hålla dig uppdaterad mot branschen. Därtill känner du till den politiska arenan inom kommuner och regioner och är bekväm med att vara talare och representant för Stenvalvet i olika publika sammanhang. Du en god ledare som brinner för att bygga team och du utmanas av vara med och utveckla processer och arbetssätt framåt.

Din ansökan

Vill du bli en del av Stenvalvet och sätta din prägel i bolagets ledning som Investeringschef? Välkommen att söka tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Ola Everhed (070 790 01 06) e-mail ola.everhed@boardtalk.se eller Sara Widforss ( 070 790 10 75) e-mail sara.widforss@boardtalk.se Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Välkommen!

Om Stenvalvet

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Stenvalvet har totalt ett hundratal fastigheter med en area av ca 600 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 13 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård och skola.

Stenvalvets ägare är långsiktiga institutionella investerare; Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, tillgänglighet samt att ge våra hyresgäster snabb återkoppling. Vi är långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla i vårt arbete och relationer till såväl hyresgäster, utförare som ägare.

För mer information besök oss på www.stenvalvet.se

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Stockholm

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60 Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor