facebook tracking
Affärsområden - Vill ni som arbetsgivare diskutera en framtida rekrytering eller konsultlösning?

Finance

Connect

Vi kan ekonomi och finans – men framförallt så kan vi människor. Den kombinationen gör det möjligt för oss att rekrytera de bästa ekonomerna på marknaden.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att rekrytera ekonomer och jurister som både är i början av sin karriär till erfarna chefer och specialister. 

Boardtalk Finance erbjuder rekryteringstjänster inom följande funktioner:

  • Ekonomi: CFO, Ekonomichef, Controllerchef, Koncerncontroller, Projektcontroller, Business Controller, Financial Controller, Koncernredovisningschef, Koncernredovisningsekonom, Internrevision, Redovisningschef, Redovisningsekonom, Redovisningsassistent
  • Bank & Försäkring: Compliance, Risk, Treasury, Underwriter, Specialister inom myndighetsrapportering

För att kunna attrahera de bästa kandidaterna på en stark arbetsmarknad gäller det att arbeta proaktivt. Sedan 2002 har vi byggt upp ett gediget nätverk med kandidater och vi löser över 60 % av våra uppdrag via vårt egna nätverk. Övriga kandidater hittar vi via online-annonsering och extern search, alltid anpassat efter vilken kanal som ger bäst effekt för den specifika målgruppen.

Kärnan i vår verksamhet handlar om personbedömning. För oss innebär det att göra en grundlig och kvalitetssäkrad kartläggning av såväl kompetens, erfarenheter som personliga egenskaper. Boardtalks konsulter är alla licenserade och jobbar med arbetspsykologiska tester via Cut-e.

Vår drivkraft är att skapa den perfekta matchen så att både våra kunders och kandidaters förväntningar överträffas.

 

Mats Holmberg
Partner - Ansvarig Finance
072 853 23 13
mats.holmberg@boardtalk.se

Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm Vägbeskrivning 08-440 42 60 Se sida

Göteborg

411 03 Gothenburg Vägbeskrivning Se sida

Malmö

211 36 Malmö Vägbeskrivning Se sida

Oskarshamn

572 30 Oskarshamn Vägbeskrivning Se sida

Uppsala

754 32 Uppsala Vägbeskrivning Se sida

Västerås

722 12 Västerås Vägbeskrivning Se sida

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor